change language
text size

btm


 
за Нас
 
Съдебна регистрация:

  "Емида инвест" ЕООД е регистрирана като Търговско дружество в 2006 г. с ЕИК 148056807. Основния предмет на дейност на фирмата е търговия с недвижими имоти.

English Руски Български text size + text size - text size Original