change language
text size

btm


 
управление имоти
 

Какво включва услугата Управление на имоти

При сключен договор за управление на имот ние Ви предлагаме:


 • Регулярна реклама и ефективни огледи на имота


 • Отдаване на имота под наем и юридическо обезпечаване на сделката


 • Осигуряването на най-подходящите наематели


 • Максимална заетост на отдавания под наем имот


 • Съхраняване на предоставения депозит по договора за наем


 • Контролиране на изпълнението на всички клаузи по договора, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите.


 • Осъществяване надзор над състоянието на отдадения имот


 • Координиране на дейности, свързани с проекти за вътрешна преустройство, интериорен дизайн и обзавеждане.


 • Застраховане на имота при изискване на някоя от страните


 • Представляване на собственика на имота пред всички пред всички институции и организации


 • Представляване на собственика пред общото събрание на сградата, в която се намира имота


 • Ежемесечен отчет за дейността на агенция Емида във връзка с имота, при изискване от собственика
Възнаграждението за управление се договаря в зависимост от вида на имота и ползваните от клиента услуги.English Руски Български text size + text size - text size Original